Corona Clausule

Corona clausule wel of niet opnemen ?

Ik verkoop mijn huis zelf .com

Corona Clausule

Ben jij voornemens om je huis te gaan verkopen of sta je wellicht op het punt om een woning te gaan aankopen ? Let dan wel even op met de zogenaamde coronaclausules.

In deze opmerkelijke tijd nemen zien we namelijk vaker kopers en/of verkopers speciale coronaclausules in het koopcontract opnemen met als doel
een “escape’ om nog onder de koop of verkoop van de woning uit te kunnen komen. Echter, er zijn zo nu en dan soms minder ingrijpende alternatieven voor.

Wat de crisis ons nog zal brengen, is uiteraard een volstrekt raadsel. Vanzelfsprekend dus dat kopers en verkopers wat meer onzeker worden. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met zaken als de verkoper in quarantaine zit? Daardoor kan iemand dus niet bij de overdracht aanwezig zijn.
Overlijdt de koper “worst case scenario” kort voor de overdracht, hoe dan verder?

On je bij de aankoop van een huis of de verkoop van een huis zo veel mogelijk in te dekken, is het uiteraard aantrekkelijk om je tegen zo veel mogelijk risico’s in te dekken en deze bij de tegenpartij (de koper of de verkoper) neer te leggen.
Dat is dan ook precies de reden waarom er op dit moment diverse coronaclausules in omloop zijn zodat een koopovereenkomst indien nodig, eventueel kan worden ontbonden. Echter, bedenk goed dat geen enkele clausule alle denkbare risico’s kan ondervangen. Sterker nog, ze zijn eigenlijk niet eens altijd nodig.

Corona Clausule : De overdracht van de woning bij de notaris.

Bijvoorbeeld:
Stel dat een koper of verkoper bij een coronabesmetting of in het meest vervelende geval een ziekenhuisopname, de koopovereenkomst zou mogen ontbinden. Hierdoor kan hij of zij daarom niet bij de overdracht bij de notaris aanwezig zijn. Dan blijft de (ver)koper tot die tijd in onzekerheid of er nou wel of niet op de dag van levering (overdracht) doorgang plaatsvindt.
Dit hoeft helemaal niet, wanneer je afspreekt met elkaar om de notaris te machtigen om namens jou te handelen. Dus mocht je voor gezondheidsproblemen komen te staan, dan kun je dat op deze manier ondervangen.

Overlijdensrisicoverzekering

Helaas zijn er door (corona) griep altijd sterfgevallen.
En dat is de reden waarom sommige kopers en verkopers van een huis graag een overlijdensclausule willen opnemen.
Dat houdt in dat de overeenkomst kan worden ontbonden als de andere partij voor de overdracht komt te overlijden. Ook in dit specifieke geval is het dan zo dat de ander in onzekerheid blijft tot het allerlaatste moment, de datum van de overdracht bij de notaris.

Voordat de corona uitbrak werd overlijden in het algemeen niet als een voorbehoud afgesproken. Op dit moment ten tijde van de coronacrisis, willen kopers kopers wel graag zo een afspraak (voorbehoud) opnemen in de voorlopige koopovereenkomst. Maar het blijft natuurlijk altijd de vraag of de verkoper hier wel mee akkoord wil gaan.

Ook daar zijn weer bepaalde oplossingen voor in het leven geroepen.
Kopers kunnen zich namelijk bij diverse notarissen verzekeren.
Mocht het zo zijn dat de koper voor de overdracht sterft, dan krijgt hij of zij in elk geval een bepaald bedrag uitgekeerd.
Maar ook kunnen kopers ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten die nog voor de overdracht ingaat.
In bovenstaande gevallen blijft het financiële risico beperkt en is een extra voorbehoud niet per definitie nodig.

Langer financieringsvoorbehoud

Gaat de financiering wel rond komen?
Dat is tijdens de coronacrisis een vraag die nog veel meer lading heeft bij kopers omdat banken weer voorzichtiger zijn. Kopers willen daarom wel graag een financieringsvoorbehoud opnemen, maar soms zelfs tot de datum van de eigendomsoverdracht. Zo is er altijd nog de escape om onder overeenkomst uit te kunnen.

Financieringsvoorbehoud is altijd al normale ontbindende voorwaarde geweest. Daarmee kan de koper afzien van de koop als de hypotheek wordt afgewezen binnen de termijn die in deze ontbindende voorwaarde staat.  Normaal gesproken werd er altijd een termijn aangehouden van ongeveer een week of zes tot acht.

Maar nu tijdens de corona is het voor kopers wellicht slimmer om er een paar weken extra aan vast te plakken en kijken of de verkoper hier akkoord mee wil gaan. Op dit moment tijdens de corona hectiek duurt alles nou eenmaal langer.

Kort samengevat:
Of je nu koper of verkoper bent, wees enigszins terughoudend met de verschillende corona gerelateerde clausules. Er zijn namelijk diverse alternatieven waarmee de risico’s ook kunnen worden beperkt en die minder ingrijpend zijn.

corona clausule

JA, ik wil graag direct mijn verkoopkansen vergroten.

Funda + Meetrapporten + Gratis professionele fotografie